15/12/14

Senegal: alimentaciónOs nenos e nenas do Senegal, aos 7 anos comezan a traballar para comprar a sua comida.
O 10% dos nenos do Senegal morren antes de cumprir os 5 anos por desnutricion.

Rubén Mato Imaxe: http://blog.jmdoria.com/agua-y-mindfulness-para-1000-ninos-en-senegal/

12/12/14

Educación no Senegal
                                                      
En Senegal o 40% dos nenos  non están escolarizados.
1 de cada 5 nenas van a escola.

O 39,3%  sabe leer e escribir, e só o 29,2% das nenas.

Hai unha porcentaxe de 27,1% de 6 a 12 anos que non van a escola.
Tamén hai menores de 14 anos que xa están escolarizados.

Collemos esta información de:http://pixabay.com/es/senegal-bandera-nacional-pa%C3%ADs-26914/

11/12/14

Sanidade no Senegal

As condicións sanitarias son moi deficientes, en comparación con España. A antiguidade das instalacións e a falta de recursos fan que a sanidade en Senegal esté moi pouco desenvolvida.

Hai moita malaria (unha enfermidade mortífera).Sobre todo contaxiase na estación de choivas (xullo/outubro).

Tamén só hai un médico para cada 10.000 habitantes.

A imaxe sacámola de aquí: http://tinyurl.com/m4398yn
                                                       
                                                                                  Yaiza e Carla Varela 6º 2014/15  Carla Varela

10/12/14

Sanidade no Senegal
A mortalidade infantil de Senegal é de 55´6 mortes de cada 1.000 nacementos.
Encambio aqui en España é 3´37 mortes por cada 1.000 nacementos.
O 10% dos nenos morren antes dos 5 anos.
unha das enfermidades máis mortiferas noSenegal é a Malaria.
Só hai un medico por cada 10.000 persoas.

 Collemos a imaxe de aquí: http://yakaarafrica.com/viaje-solo-de-trabajo/

Yaissa e Natalia

Natalia Bardanca